นวดยิ่งเจ็บยิ่งดี จริงหรือไม่ ก่อนอื่นต้องยอมรับเลยว่าการนวด อาจจะทำให้รู้สึกเจ็บได้

สำหรับใครที่เคยนวดแล้วเคยได้ยินคำว่า นวดยิ่งเจ็บยิ่งดี จริงหรือไม่ ก่อนอื่นต้องยอมรับเลยว่าการนวด อาจจะทำให้รู้สึกเจ็บได้ แต่ก็ต้องคับว่าอาการเจ็บนั้นเกิดจากอะไร คือในกรณีที่ผู้ที่เข้ามารับบริการมีอาการกล้ามเนื้อตึงมาก หากเรากดลงไปอาจจะทำให้ผู้รับบริการรู้สึกเจ็บได้ แต่ในกรณีทั่วไปที่ผู้ที่ไม่ได้รู้สึกกล้ามเนื้อตึง  รีวิวนวดจัดกระดูก ถ้ามารับบริการแล้วถูกนวดด้วยความรุนแรงมาก อาจจะทำให้ได้รับอาการบาดเจ็บได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราจะหายจากอาการปวด ไม่จำเป็นต้องนวดแบบเจ็บ ๆ เสมอไป เพราะว่าตามหลักการแพทย์แผนไทยจะมีการแตะรสมือของแต่ละหมออยู่แล้ว อาการปวดไหล่

นวดยิ่งเจ็บยิ่งดี

นวดยิ่งเจ็บยิ่งดี ตามความเหมาะสมในแต่ละผู้ป่วยซึ่งจะช่วยลดอาการเจ็บ

ซึ่งจะเป็นการปรับในการลงน้ำหนักตามจุดต่าง ๆ นวดยิ่งเจ็บยิ่งดี ตามความเหมาะสมในแต่ละผู้ป่วยซึ่งจะช่วยลดอาการเจ็บ หรือ ว่าระบมหลังจากการนวดได้ เมื่อได้รับการนวดแบบเจ็บ ๆ จะทำให้เกิดอาการเกร็งต้านและกลั้นหายใจ ซึ่งจะนำไปสู่อาการเป็นลงจนหมดสติได้ ทุกคนสามารถมารับบริการนวดได้ แต่ว่าจะมีโรคหรือภาวะบางภาวะ ที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น มีไข้สูง กระดูกหัก ปริ แตกร้าว หรือ มีแผลติดเชื้อ ซึ่งจะต้องรักษาภาวะดังกล่าว จุดนวยอันตราย

จุดนวดอันตราย

ให้หายก่อน ซึ่งจะเป็นการดีที่สุด นวดคลายกล้ามเนื้อ ก่อนที่จะมารับบริการนวด ถ้าหากต้องการได้รับการนวดอย่างปลอดภัย ต้องพิจารษาข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดสามประการด้วยกัน ประการที่หนึ่งคือในเรื่องของสถานที่ให้บริการ ต้องได้รับการอนุญาติจากสถานพยาบาล และ การประกอบโรคศิลปะ ซึ่งท่านสามารถสังเกตง่าย ๆ เลยดูจากที่สถานที่ ๆ ท่านเข้าไปรับบริการ จะมีในเรื่องของใบอนุญาติที่ติดอยู่ตรงนั้น หรือว่าหากท่านมีข้อสงสัยสามารถนำชื่อสถานบริการนั้นไปค้นหาในเว้บไซค์ betflix

ของสถานพยาบาลที่จะรับเข้าบริการได้ mrd-hss.moph.go.th ประการที่สองในเรื่องของผู้ให้บริการ สำหรับผู้ให้บริการจะต้องมีใบประกอบวิชาชี หรือ ใบรับรองจะทำให้เรามั่นใจได้ในระดับนึงว่าคนที่จะมาทำการนวดให้เรามีมาตรฐาน ข้อที่สามในเรื่องของตัวท่านเองจะต้องทราบอาการความเจ็บป่วยของท่าน ว่าท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง หรือว่าประเด็นที่เป็นความเสี่ยงก็ต้องแจ้งให้ผู้ที่ให้บริการทราบทุกครั้ง เพราะผู้ให้บริการสามารถจัดหาแนวทางในการดูแลภาวะต่าง ๆ ได้ รววมรีวิวนวด

message

ข้อพิจารณาในการรับบริการนวด

  • สถานบริการมีใบรับอนญาติไหม
  • ผู้ให้บริการผ่านการอบรม
  • มีใบรับรองจากการประกอบโรค
  • ท่านต้องทราบอาการเจ็บปวด

Leave a comment